Đường đến Trần Phong

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SỐ TRẦN PHONG
(TRAN PHONG DIGITAL EQUIMENT LTD.,CO )

Đường đến Trần Phong

Địa chỉ : Số 277 Đường Lê Lợi, Phường Trần Hưng , Thành Phố Phủ , Tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 355 2222 / 0226 3552 666
Đi động : 0987 113 911 (Zalo) - 0945 113 911

Email
 : info@tranphong.com.vn
Website
: http://www.tranphong.com.vn
(Giao đường Quy Lưu và Đường Lê Lợi - Gần Chợ Quy Lưu)