Hướng dẫn thanh toán

1.Quý khách thanh toán qua tài khoản ngân hàng
· Đơn vị : Công ty TNHH thiết bị số Trần Phong
· Số tài khoản : 4821 0000 227 510  - Tại :
Ngân hàng đầu tư phát triển Hà Nam

Tài khoản cá nhân:
Trần Đức Hạnh - 1600 101 190 1183 - Ngân hàng hàng hải Hà Nam

Trần Đức Hạnh – 0901 000 111 666 – Ngân hàng Vietcombank Hà Nam